Pályázat

A Senex Kft. 94 787 342 Ft összegű támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megvalósuló „Egyedi szennyvízkezelő létesítményekhez kapcsolódó utótisztító berendezés kifejlesztése” című pályázatával.

A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01022
A projekt megvalósítás időszaka: 2018.02.01.-2019.10.15
A projekt összköltsége: 156 836 004 Ft; a támogatás intenzitása 60,44%
Program: A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.

A decentralizált, helyben történő háztartási (kommunális) szennyvízkezelés és szennyvízelhelyezés Európában általánosan elterjedt, illetve Magyarországon is egyre nagyobb teret kap, különösen a közcsatornával gazdaságosan el nem látható kistelepüléseken, településrészeken. Ennek lehetséges megoldásai közé tartoznak az egyedi szennyvízkezelő kislétesítményekkel történő szennyvíz ártalmatlanítási módszerek. A szennyvízkezelő kislétesítmények két főbb csoportra oszthatók: a tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítményekre, ahol az oldómedencében a szennyvíz részleges biológiai lebontása történik energiabevitel nélkül; valamint az egyedi szennyvízkezelési kisberendezésekre (házi szennyvíztisztító berendezés) melyek a szennyvíz teljes fokozatú biológiai tisztítását energiabevitel segítségével végzik.

A tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítmények szennyvíztisztító és elhelyező szerepe a talajban lejátszódó biológiai, kémiai és fizikai folyamatokon alapul. Ha nem megfelelően méretezett az oldómedence, illetve a tisztítómező, hosszú távon rosszabbodhatnak a szikkasztott szennyvíz minőségi mutatói, illetve dugulás léphet fel a szűrőágy eltömődése következtében. A fejlettebb szennyvíztisztító kisberendezések esetében is előfordulhat, hogy a nem megfelelő felhasználói szokások, a szakszerű üzemeltetés hiánya, ill. a tisztítandó szennyvíz nagyarányú mennyiségi és minőségi ingadozása miatt a kisberendezésekben lévő eleveniszap kimosódik, vagy kipusztul. A tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó környezetvédelmi előírások is szigorodtak, így több korábban engedélyezett és telepített szennyvízkezelő kislétesítmény már nem felel meg az új előírásoknak, a műtárgy cseréjére vagy kiegészítő egységre van szükség. Az igény egyre nő az igény különösen Európában olyan utótisztító berendezések után, amelyek telepítése lehetővé teszi a meglévő, nem megfelelően működő vagy alulméretezett, fizikailag vagy morálisan elavult helyi szennyvízkezelő kislétesítmények megfelelését az egyre növekvő környezetvédelmi igényekkel szemben.

Előbbi igények alapján jelen projekt keretében, mely a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával (A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-01022), célunk egy olyan előre gyártott, fizikai, kémiai és biológiai módszerekkel dolgozó utótisztító berendezés (harmadfokú kezelőegység) kifejlesztése, amely alkalmas a nem megfelelő hatékonyságú és csak részleges biológiai tisztítást végző oldómedencék utáni elhelyezésre, illetve a rossz hatásfokkal működő házi szennyvíztisztítók utáni elhelyezésre és a részlegesen tisztított szennyvíz megfelelő biológiai kezelésére és a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny területeken történő szennyvíz elhelyezés esetén az egyes nitrogén formák és foszfor szükséges mértékű eltávolítására.

Az egyedi szennyvízkezelő létesítményekhez kapcsolódó utótisztító berendezés kifejlesztésének első fázisát 2018 február 1-én kezdtük meg, alapvetően a prototípus koncepció, illetve a megvalósításának folyamatának előzetes tervezésével, a részletek pontosításának kidolgozásával. Az előkészítési fázisban került sor a biofilm hordozó anyagok beszerzési lehetőségeinek felkutatására, számításba jöhető hordozó anyagok, további vizsgálatokra felhasználható fajtáinak kiválasztására. Megkezdtük többféle biofilm-hordozó töltőanyag beszerzését és vizsgálatait. A vizsgálatok kiértékelése után választottunk ki három biofilm hordozó anyagot, amelyek alkalmasságát a modellkísérletekben tovább vizsgáltuk. Szintén az előkészítő fázis során elkezdtük az utótisztítókra vonatkozó szakirodalmi adatok áttekintését, az eleveniszapos és biofilmes szennyvíz tisztító technológiák megismerését.

Munkánk során számításba vettük a felhasználható anyagokat, a megvalósításhoz szükséges lehetséges eszközöket, berendezéseket, valamint erőforrásokat. A projekttagok részvételével, szakmai teammunka keretében folyamatosan fejlődött és alakult ki a modell kísérletekben vizsgálandó prototípus berendezés szakmai koncepciója, vázlatos felépítése. Előzetesen számításokat végeztünk többek között a tervezett berendezés hidraulikai méretezésére vonatkozóan.

Ezeket követően vázlatosan megterveztük az utótisztító működési elvének részleteit, illetve számításba vettük az utótisztítóban a tisztított szennyvíz csírátlanításának lehetőségeit is.
Az előkészítés fázis részeként, illetve eredményeként megtervezésre kerültek prototípus modell berendezések melynek keretében kialakult a modellberendezés pontos méretezése.
Ezek alapján legyártásra kerültek a modellkísérleti berendezések a különböző típusú hordozóanyagokkal és a működéshez szükséges kiegészítő elemekkel.
Megterveztük eközben a modellkísérletek lefolytatásának menetét a helyszínen és laborban vizsgálandó paramétereket sorát. A modellkísérletek során három modellberendezésen teszteltünk, melyekben azonos vastagságú hordozóanyagot használtunk.

A kísérleti modell tesztelését a következők szerint végeztük:
A modellkísérletek lefolytatása során, terepi gyors méréseket végzünk az alapparaméterek tekintetében, hogy az alkalmazott beállítások hatékonyságáról azonnali visszajelzést kapjunk, emellett laborvizsgálatok történtek heti rendszerességgel. A modellkísérlet során mérjük az iszap növekedését és koncentrációját, valamint morfológiai jellemzőit is. Szintén elvégeztük a hordozóanyagban lévő- valamint a lebegőiszap rendszeres időközönkénti laboratóriumi vizsgálatát is, melyhez speciális mintavételi eljárás kidolgozása volt szükséges. A gyakorlati tapasztalatok és a vizsgálati eredmények alapján folyamatosan módosítottuk a modell kísérlet különböző beállításait. A projekt I. fázisának eredményei alapján összességében megállapítható, hogy a tesztelt és a modellkísérletek során alkalmazott biofilm hordozóanyag alkalmas a megfelelő morfológiájú és hatékony tisztítást eredményező mikroflórájú biofilm kialakulásához. A modellkísérletek során elvégzett laboratóriumi vizsgálatok egyértelműen igazolják azt a koncepciót, hogy fejlesztendő utótisztító – modell körülmények között – megfelelő hatékonysággal képes működni.

Mindezt követően történt meg az utótisztító biológiai reaktor üzemi kísérleti darabjának méretezése, megtervezése, majd ez alapján az üzemi kísérleti utótisztító berendezések legyártatása is. Több berendezés csoporton folytatunk jelenleg is vizsgálatot és a mintavételek is folyamatosan zajlanak. A vizsgálataink eredményei alapján megterveztük és legyártattuk a kísérleti prototípust melynek a minősítéshez szükséges tesztelése a PIA Aachenben történik, de a végleges prototípus legyártásához még folytatjuk az üzemi és egyéb vizsgálatainkat folyamatosan.

Mindezek eredményeképp a projekt végeredménye egy tesztelt, bevizsgált, termékminősítésre és használatra alkalmas prototípus legyártása.

Kapcsolat

SZÉKHELY: H-9985, Felsőszölnök Alsó-Jánoshegy 6.

IRODA: H-1031, Budapest Nánási út 42/B.

Telefon/fax: +36-1-369-2354, +36-1-369-8098

e-mail: senex@senex.hu

Your message was sent successfully! I will be in touch as soon as I can.

Hamarosan megnyílik üzenete saját e-mail küldő rendszerében. Új e-mail küldéséhez frissítse az oldalt.